Alle stadspoorten

verkocht

Alle stadspoortenHet Gouda in 1562 kende vier grote stadspoorten aan het IJsselfront,
dit waren stuk voor stuk imposante bouwwerken.

Gekocht op 20 april door de ereburgers van Gouda uit Gouda.