De Waag

verkocht

De WaagGouda kent al vanaf het eind van de veertiende eeuw een eigen Waaggebouw. Als de Rekenkamer van Holland Gouda het weegrecht in pacht geeft, besluit de stad tot de bouw van een nieuwe Waag. Alle goederen die vanuit omliggende landerijen naar Goudse Markt worden meegenomen, werden hier gewogen.

Het stadsbestuur verbood dat ander panden aan de markt groter mochten zijn (op het stadhuis na) dan het imposante Waaggebouw. Naast het wegen van handelswaar had de Waag diverse nevenfuncties, zoals wapenopslagplaats voor de Goudse Schutterij.

Bron: Duizend jaar Gouda, een stadsgeschiedenis - P.H.A.M. Abels e.a. (2002)
Bron: www.degoudsecanon.nl