Kasteel

verkocht

KasteelHet kasteel op dit schilderij is enigszins aan de fantasie ontleend. In grote lijnen laat het wel het gebouw zien zoals het geweest moet zijn, maar de verhoudingen en de weergave van de omgeving kloppen niet.

Het kasteel werd gebouwd in de jaren na 1361 en diende als onderkomen voor de heren van Blois. Legendarisch is het verblijf van gravin Jacoba van Beieren op het slot in de jaren 1424-25.

Het kasteel werd afgebroken in de jaren na 1577. Er zijn geen oorspronkelijke resten meer bovengronds te vinden. Wel speelt het kasteel nog een prominente rol in tal van plaatselijke volksverhalen.

Bron: Duizend jaar Gouda, een stadsgeschiedenis - P.H.A.M. Abels e.a. (2002)
Bron: www.degoudsecanon.nl

Gekocht op 18 april door Stichting SPOOR uit Gouda.